HUDBA.HRADISTE.CZ
ICONITO / FS Zemplín

Korene

Iconito + FS Zemplín
KORENE

S1
Tam, kde sú moje korene,
rajom tú zem nazveme.
Tam, kde štíty mohutnia,
kde stojí Tatier hora ozrutná.
Kde Biely a Čierny Váh splýva,
keď sa do Dunaja díva.

BRIDGE
Tam rozpoznám svoju hrudu,
tam osud je i plač môjho ľudu.

REFR
/: Mama, otec,
za všetko vám ďakujeme,
že v žilách mám vaše korene.
A krv, čo vo mne drieme,
je korením tejto zeme.
Sľubujem, nikdy nezabudneme,
že v žilách mám vaše korene.
A krv, čo vo mne drieme,
je korením tejto zeme.:/

S2
Tam rodnú reč krásou nazveme,
v nej, človeče, máš svoje ľúbenie.
Kde striehnu orly tatranské
a dvom záleží na láske.
Kde pastieri pod nebom líhajú,
kde fujary po horách hrávajú.
Tam sú moje korene,
kde zdieľam radosť i bolenie.

REFR
/: Mama, otec,
za všetko vám ďakujeme,
že v žilách mám vaše korene.
A krv, čo vo mne drieme,
je korením tejto zeme.
Sľubujem, nikdy nezabudneme,
že v žilách mám vaše korene.
A krv, čo vo mne drieme,
je korením tejto zeme./:

BRIDGE 2
Dívam sa, dívam,
na miesta, kde som raz bol.
Už snívam či splývam,
odetý farbami hôr.

REFR
/: Mama, otec ... 3x
Nikdy nezabudneme ... 3x



Vytištěno dne: 25. 05. 2024, 16:16:50
Tento text najdete na adrese: http://www.midisoubory.cz/