HUDBA.HRADISTE.CZ
Václav Bláha

Směs písní Václava Bláhy


PŘEDEHRA 8 taktů 

Muzikanti, pojďte hrát 
tu písničku, co mám rád, 
dneska budem já a moje milá 
až do rána tancovat. 

V oči se ji zadívám, 
vesele si zazpívám, 
protože má hezké modré oči, 
tak ji svoje srdce dám. 


Včera jsem tě čekala, 
když jsem trávu sekala, 
chtěla jsem hubičku 
tobě při měsíčku 
na dobrou noc ještě dát, 
chtěla jsem hubičku 
tobě při měsíčku 
na dobrou noc ještě dát. 


Ty jsi jako růže 
v našem sadě rozkvetla, 
kdopak za to muže, 
žes mi hlavu popletla? 

Když měsíček večer svítí, 
já nemohu spát. 
Já musím, holčičko, 
stále na tě vzpomínat. 

Když měsíček večer svítí, 
já nemohu spát. 
Já musím, holčičko, 
stále na tě vzpomínat. 

VCHOD 4 takty 

Až se zase na kopečku zazelená jalovec, 
půjdem k němu, můj chlapečku, půjdeme tam na kopec. 
Tam ti srdce dám, že tě ráda mám. 
Z jalovečku ti kytičku za klobouček udělám. 

Dnes naposled pojď jen ke mne blíž, 
jak rád tě, děvče, mám, ty dobře víš. 
Dnes naposled svou lásku mi dej, 
ať na mě, holčičko, holčičko, jen vzpomínej. 


Zelená se na souvrati čočovička zelená, 
říkala mně moje máti, bych z ní trávu vyplela. 
Půjdu tam po klekání, proč, to dobře vím, 
aby naši doma nevěděli, že tam chodím za milým. 


Proč ten jetelíček roste u vody? 
Proč k nám můj hošíček, proč k nám nechodí? 
Snad k nám zase cestu najde, až ten jetel kosou zajde, 
jetel, ten jetel, jetelíček u vody. 
Snad k nám zase cestu najde, až ten jetel kosou zajde, 
jetel, ten jetel, jetelíček u vody. 



Vytištěno dne: 30. 03. 2023, 04:22:57
Tento text najdete na adrese: http://www.midisoubory.cz/