HUDBA.HRADISTE.CZ
Veselka / Franta Poupě / Miloň Čepelka

Děvčátko (Zvadlo poupátko)


Předehra: || 2 takty ||1. Když jsem poprvé ji spatřil, já jen zůstal stát.

  Že je to snad anděl z nebe, hned jsem jí měl rád.

  Byla jako dítě jemná, křehké ptáčátko,

  však v duši temná, věru žádné děvčátko.


Mezihra 1.: || 32 taktů ||2. Shrnula si vlásky z čela, prý jsem navždy tvá.

  Všechno jsem jí dal, co chtěla, byla nádherná.

  Do pekel je cesta snadná, falší dlážděná,

  ach, duše zrádná, nelítostná, kamenná.


Vchod Trio: || 2 takty ||Trio po 1.: Já tě || míval rád, vroucně rád,

      světničkou přízemní kroky tvé stále zní.

      Kde si lásko má, nestálá,

      smutně má léta jdou, strádám dál zradou tvou.


Mezihra 1.: || 16 taktů ||Trio po 1.: Já tě || míval rád, vroucně rád,

      světničkou přízemní kroky tvé stále zní.

      Kde si lásko má, nestálá,

      smutně má léta jdou, strádám dál zradou tvou.Vytištěno dne: 02. 02. 2023, 10:15:24
Tento text najdete na adrese: http://www.midisoubory.cz/