HUDBA.HRADISTE.CZ
Antonín Borovička / Slávek Ostrezí

Chaloupko nízká

 T R I O : 

 :S: VJEZD 8 taktů
 
 Chaloupko nízká v zahrádce růží
 pod příkrov tvůj jde máma právě spát.
 A mě se stýská, až dech se úží,
 chaloupko má, když vartu musím stát.

 Než zpět se vrátím, dvakrát přejde rok dlouhý,
 a žádný z dní nedá mi zapomenout.
 Než já se vrátím, dvakrát rozkvetou louky
 v tvém údolí, než kasární dvůr zas
 vyměním za rodný kout.

 F I N E 

 D.S. al FINE :S: Vytištěno dne: 14. 06. 2024, 00:52:36
Tento text najdete na adrese: http://www.midisoubory.cz/