HUDBA.HRADISTE.CZ
Babouci

Když jsem šel přes háj zelený

1. 
Když jsem šel přes háj zelený svou milku navštívit, 
slyšel jsem zpívat slavíčka, mušel se zastavit, 
[: seděl na doubečku na malém vršíčku 
a tam sobě prozpěvoval večerní písničku. :]

2. 
Jednoho dne časně zrána slavíček nezpíval, 
poletoval z křoví na strom, na mě se zadíval, 
[: když vyjdu z lesa ven, uslyším novinu, 
že mou ze všech znejmilejší nikdy nedostanu. :]

3. 
Smutně kráčím přes zahrádku k jejímu okénku 
a tu spatřím uplakanou mou drahou Mařenku, 
[: slyším matku mluvit, toho si nesmíš vzít, 
ten je pro tebe chudobný, toho ty nesmíš mít. :]

4. 
Dcera na to odpovídá své drahé matičce, 
bohatého si nevezmu, ten hledá tisíce, 
[: kdybyste mně byla raděj utopila, 
když jste na mě do koupele první vodu lila. :]Vytištěno dne: 22. 10. 2020, 20:32:58
Tento text najdete na adrese: http://www.midisoubory.cz/