HUDBA.HRADISTE.CZ
INSTINCT

Medzitým


Dievčatám rástli po pás vlasy
Čas trhal správy o počasí
Trochu som rástol, trochu starol
Zas ďalší chlapec stál za čiarou

Ja žijem, aj keď spím
A poznám pravdu túto
Všetko je medzitým
Život je medzi smrťou
Je medzi ohňom dym
A medzi smiechom smútok
Keď nezmieriš sa s tým

Medzitým  Ja žijem, aj keď spím
A poznám pravdu túto

Medzitým   Je medzi ohňom dym
Život je medzi smrťou

Je medzi nocou deň
A medzi smiechom smútok
Tak zmier sa s tým
Inak je mi to ľúto

Medzitým    Keď nezmieriš sa s tým

Z rádia pršia ďalšie správy
Vyrástli nové steblá trávy
Do ticha prišli nové piesne
Niekto sa snažil prežiť čestne

Medzitým  Ja žijem, aj keď spím
A poznám pravdu túto

Medzitým  Je medzi ohňom dym
Život je medzi smrťou

Je medzi nocou deň
A medzi smiechom smútok
Tak zmier sa s tým
Inak je mi to ľúto

Medzitým   Keď nezmieriš sa s tým

Ja poznám pravdu tú
Keď nezmieriš sa s tým
Tak je mi vážne ľúto
Všetko je medzitým
Ja žijem, aj keď spím
Nie som v tom sám

Medzitým  Ja žijem, aj keď spím
A poznám pravdu túto

Medzitým   Je medzi ohňom dym
Život je medzi smrťou

Je medzi nocou deň
A medzi smiechom smútok
Tak zmier sa s tým
Inak je mi to ľúto

Medzitým   Keď nezmieriš sa s tým

Nie som v tom sám …. sámVytištěno dne: 06. 06. 2023, 15:27:38
Tento text najdete na adrese: http://www.midisoubory.cz/